Argumenty za nauczaniem religii w szkole

Pobierz

Piotr K.: MEN wpisał religię w szkolny plan nauczania, finansowany przez samorządy i to one od września mogą decydować o tym, czy religia pozostanie w szkole, czy też nie - alarmuje "Nasz Dziennik".Szkoła i pieniądze w rękach Kościoła Prawo oświatowe oraz konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 stanowią, że: "Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej" oraz "Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami .Celem nauczania religii jest wychowanie młodego człowieka do świadomego wyznawania wiary i odpowiedzialności za własny rozwój duchowy.. Taki przedmiot stoi w rażącej sprzeczności z innymi przedmiotami nauczanymi w szkole i u młodego ucznia może wywoływać chaos poznawczy.To jest w miarę silny argument.. Autorzy publikacji dla uczniów poddają w wątpliwość zasadność ewolucji, przedstawiając argumenty "za" i "przeciw .Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców..

Wątpliwości co do nauczania religii w szkole wolno wysuwać.

Przedszkole Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018 Program ogólnopolski nr AZ--01/18 z 19 IX 2018: Spotykamy Jezusa Nauka religii w szkołach państwowych jest obowiązkowa, a koszty jej pokrywane są ze środków publicznych.W pracy był kiedyś podniesiony temat religii poza szkołą (w salkach przy kościele)..

"Kościół Katolicki i sympatyzujące z nim środowiska zaciekle bronią lekcji religii w szkołach.

Istnieje zjawisko tuszowania racji, dla których katechizacja dzieci i młodzieży może i powinna się w szkole znaleźć.Po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw" dochodzę do wniosku, że lekcje religii są w szkołach bardzo potrzebne, wbrew temu co sądzi duża część społeczeństwa.. ?Podręcznik dla 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej" pod redakcją ks. R.Strusa, ks.. W. Galanta, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Gaudium.. Musi jednak dziwić, że tak wielu publicystów zareagowało na postulat przywrócenia religii w szkole samymi wątpliwościami, o argumentach za wspominając krótko.. Inicjator akcji "Świecka szkoła" próbuje zebrać podpisy pod projektem ustawy, która ma zlikwidować .Głośna sprawa państwa Grzelaków z Wielkopolski, którzy za brak lekcji etyki w szkole ich syna zaskarżyli Polskę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu doprowadziła do tego, że sprawa etyki znowu stała się głośnym tematem.. Syn państwa Grzelaków był zmuszony do chodzenia na religię, gdyż w szkole nie organizowano etyki.Religia jest zawsze, etyki bardzo często nie ma w ogóle.. W wolnej Polsce nie ma miejsca dla religii w szkole.za - brak przeciw - szkoła to instytucja państwowa, nie powinna mieszać się w religie, i vice versa, bo służy wszystkim obywatelom bez względu na wyznawaną religię..

A to, że się nie za bardzo lubi Religię w szkole, że się liczni na nią oburzają, to bardzo dobry sygnał.

Z argumentów jasno jasno wynika, że ludzie, którzy w młodości uczęszczali na katechezy, lepiej radzą sobie w życiu, są kulturalni i odpowiedzialni.Dla wielu katolików religia w szkołach to wygoda z uwagi na to że aby przekazać wiarę trzeba być samemu przekonanym np trójca, nikt tego nie rozumie ale trzeba się tego nauczyć albo modlitwy, są wyuczonymi regułkami powtarzane jak mantra w wyniku czego pojawiają się sprzeczności np w słynnej ,,Ojcze nasz,, modlą się o przejście Królestwa tu na ziemię, ale po śmierci wybierają się do nieba, albo obecne święta, Jezus umierając wiosną miał 33,5 to kiedy by skończył .Temat: Religia w szkołach - za czy przeciw?. Program "Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość" daje możliwość takiego kształtowania ucznia, by odkrywał radość w miłości Boga, Kościoła i własnej Ojczyzny.Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych".. Nie potwierdziły się też obawy, że dzieci rodzin innych wyznań będą dyskryminowane.System prawny w Austrii podkreśla, że nauczanie religii w szkole jest korzystne dla społeczeństwa, uzasadniając to tym, że kultura austriacka i europejska jest oparta przede wszystkim na chrześcijaństwie..

Dodał, że są jeszcze dwa inne argumenty za takim postawieniem sprawy.Z badań wynika, że Polacy zaakceptowali obecność lekcji religii w szkołach.

Jak to powiedział mądry abp.. Fulton Sheen: "Jak Kapłan (Katecheta) uczący Słowa Bożego prowadzi zajęcia tak, że się słuchacze nie oburzają, - znaczy iż .. robi coś nie tak!. Zamiast komentować liczne wypowiedzi w tym temacie, zdecydowałem odpowiedzieć zbiorowo na najczęściej pojawiające się argumenty strony katolickiej.. To nie jest bowiem przedmiot nauczania, na lekcjach religii nie jest przekazywana wiedza o religii, ale raczej wpajane są postawy mające charakteryzować osobę wierzącą.. I nie pogadasz Na myśl przychodzą mi cztery powody, dla których powinniśmy uczyć nasze dzieci religii w szkole: Człowiek jest istotą duchową - religijność i wiara są więc rzeczą jak najbardziej naturalną.. Projekt został w 2016 roku skierowany do komisji edukacji, gdzie czeka do dziś na rozpatrzenie.. - W wielu szkołach w ogóle nie ma etyki, także w Gdańsku czy Gdyni.Programy i podręczniki do nauczania religii obowiązujące w roku szkolnym 2020/21 .. Nauczanie religii w szkołach służy właśnie poszanowaniu przez państwo prawa rodziców do wychowania dzieci nie tylko w domu rodzinnym, ale również w szkołach - tłumaczy prawnik katolicki.. Najczęstsze argumenty broniące obecności lekcji katechezy w szkołach publicznych lub finansowania ich z budżetu państwa.Ja jestem za religią w szkołach, gdzie indziej mamy dogłębnie dowiedzieć się o jej istocie itp., a zakres materiału, który ograniczał by się jedynie do podstawówki nie jest wystarczający, jest uproszczony i dostosowany do wieku dzieci, czyli taki który będą w stanie zrozumieć.Michał Wojciechowski JUTRO RELIGIA W SZKOLE.. CBOS wykazuje, że 72 proc. ankietowanych jest za nauczaniem religii w publicznych placówkach oświatowych, podczas gdy w 1991 r. zwolenników jej powrotu było ok. 50 proc.. Najczęściej powtarzany argument za tym, aby ten przedmiot pozostał w szkole: "nie będę musiała popołudniu prowadzić dziecka do domu katechetycznego, będzie to już załatwione w czasie lekcji".. Nie jest zatem prawdą, że nauczanie religii w szkołach jest zagrożone, zagrożone są finanse Kościoła.Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.. Z badania CBOS przeprowadzonego w marcu ub. r. wynika, że nauczanie religii w szkole nie jest rażące dla 82 proc. Polaków.Poseł Kamiński przyznał, że religia powinna być nauczana, ale w salce w domu katechetycznym.. Wątpię, czy znajdziemy na Ziemi człowieka, który jest całkowicie pozbawiony wiary.+ nauczanie o Chrystusie dociera do większej liczby osób- decydujący argument.Niemożliwe jest zmuszenie uczniów do chodzenia na lekcje religii do salek przyparafialnych.Niech już lepiej w szkole chociaż lizną tego i owego,a w czasie kryzysu w życiu dorosłym a nuż przypomną sobie i zwrócą się do Boga-?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt