Bibliografii strony internetowej

Pobierz

Jeśli w książce podane jest kilka miejsc wydania np. wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź,Podczas pisania bibliografii ze strony internetowej lub innych mediów elektronicznych należy uwzględnić nazwisko autora (odwrócone), kursywę w tytule artykułu, adres URL i datę dostępu.. strona internetowa jak zapisać ?. Styl ten definiują następujące normy: PN-ISO 690 DOKUMENTACJA.. Coraz częściej dopuszcza się także korzystanie z informacji ze stron internetowych.. Podobne pytania.. Artykuł w czasopiśmie dostępnym w InternecieFeb 24, 2022Obsługuje on różnorodne formaty bibliograficzne, np. BibTex, EndNote, RDF czy HTML, co pozwala łatwo eksportować zgromadzone przez nas pozycje w jednolitej postaci i stworzyć dokładną bibliografię.. PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE: ZAWARTOŚĆ, FORMA I STRUKTURA oraz norma PN-ISO 690-2 INFORMACJA I DOKUMENTACJA.. ODWROTNIE 6.. Przykład Na egzaminie maturalnym stosujemy uproszczony zapis bibliograficzny (nie podajemy ISBN).. Przykład: Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki, [online], dostępny w Internecie: [dostęp 31 grudnia 2007].. Przykład z dwoma autorami: Smith, J. i Doe, J. (1 września 2012).. W tym artykule omówiliśmy dokładnie stałe elementy najbardziej podstawowego adresu bibliograficznego.. Jak wyglądają taki przykładowy opis bibliograficzny można zobaczyć na końcu każdego artykułu dostępnego na stronie Biuletynu wydawanego elektronicznie przez EBIB : 1, 2022Bibliografię (literaturę) układa sie w porządku alfabetycznym..

Tworzenia bibliografii uczymy się już w szkole.

Opis bibliograficzny strony internetowej Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu Przykład: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), [online], [dostęp 3 grudnia 2007],W bibliografii obowiązuje porządek alfabetyczny nazwisk autorów.. 1 ocena | na tak 100%.. Zasady tworzenia przypisów w pracy dyplomowej są dość proste.. Norma opisuje zaledwie kilka najważniejszych typów dokumentów elektronicznych, m.in. dostępnych na nośnikach typu CD-ROM czy w internecie (PN-ISO 690-2:1999.jest odpowiednia norma, która powinna być do wglądu w każdej bibliotece, a przynajmniej w bibliotece pedagogicznej na pewno: PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny - Dokumenty elektroniczne.. Z poważaniem IwonaJak opisać źródła internetowe?. Lub format pisania bibliografii ze strony internetowej to nazwisko autora (odwrócone), rok wydania, tytuł artykułu kursywą, nośnik w nawiasach kwadratowych oraz tekst Dostępny: .. Pobrano w dniu konsultacji z adresu internetowego.. Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce , należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany tekst: Pobrane z: adres strony internetowej..

Czy wyłaczyc je jako osobny segment, np. "oraz strony internetowe"?

Strona internetowa.. Warszawa: PIW 1969. cała książka: .. ,dostępny w Internecie: adres strony.Styl bibliograficzny według Polskiej Normy.. 2012-02-09 16:47:05; Strona Internetowa 2010-03-31 11:00:03; Strona internetowa.. Jeśli umieszcza się przypisy w pracy (na dole danej strony) to podaje się imię i nazwisko autora, zaś w bibliografii zbiorczej kończącej pracę, podaje się nazwisko i imię.. Wszystkie zaczynają się tak samo.. Niebo jest niebieskie.Gdy wymieniamy od dwóch do trzech autorów (współautorów danego "dzieła"), należy podać inicjały ich imion oraz alfabetycznie - pełne nazwiska, tytuł oraz miejsce wydania danej publikacji, a także rok jej wydania i numer strony: * I. Białecki, J. Sikorska, Wykształcenie i rynek, Warszawa 1998, Wydawnictwo TEPIS, s. 55.5.. Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA.Przykładowy wpis do bibliografii wykonany zgodnie z powyższym schematem: Sienkiewicz H.: Potop.. Przypis do publikacji w czasopismach elektronicznych powinien zawierać: Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje), nazwisko tłumacza, "Tytuł czasopisma", numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii), rok, numer lub zeszyt, adres strony internetowej (URL),Feb 24, 2022Bibliografia to uporządkowany według jakichś przyjętych kryteriów spis książek, traktatów, dokumentów, artykułów (także tych internetowych), czasopism, wywiadów, opisów dzieł sztuki, recenzji, a także stron internetowych, słowem: wszystkich pozycji, z których korzystaliśmy przy tworzeniu publikacji, zawierający informacje o każdej z nich.Sep 10, 2021XIII..

mam napisać bibliografię i korzystałam ze strony internetowej jak to zapisać w bibliografii?

Wówczas w bibliografii należy uwzględnić (poza wspomnianymi wyżej elementami) również nazwę czasopisma, wydawcę oraz datę wydania.Tytuł strony internetowej.. Na potrzeby publikacji online musimy je nieco zmodyfikować.. Trochę mniej uwagi poświęca się jednak przypisom odwołującym się do źródeł internetowych.. W menu po lewej stronie, pod logo Wikipedii (tam gdzie jest Strona główna - Kategorie artykułów - Najlepsze hasła - Losuj artykuł) znajdź pozycję " Cytowanie tego artykułu ".Przy tworzeniu opisów bibliograficznych do źródeł internetowych miejcie też na uwadze, czy odnosi się on do tekstu, który jest np. zawarty w konkretnym wydaniu czasopisma internetowego.. Jeśli jest 6 lub więcej autorów, możesz użyć "i wsp.". 1 0 Odpowiedz.. Głównie dlatego, że twojemu czytelnikowi zainteresowanemu dotarciem do danego materiału internetowego potrzebne będą raczej inne informacje niż np. wydawnictwo czy rok wydania.Różnorodność form dokumentów dostępnych w internecie sprawia, że wymykają się one jednoznacznym klasyfikacjom, a w konsekwencji zabiegom bibliograficzno-normalizacyjnym.. HTML i data dostępu.Jeśli korzystamy ze źródeł internetowych, powinniśmy to zaznaczyć w odpowiedni sposób..

• Sporządzając przypisy, przywołane publikacje należy opisać w ten sam sposób, co w bibliografii, ale15.

W związku z tym może to sprawiać niektórym problemy.• Przypisy należy umieszczać u dołu strony, a nie na końcu rozdziału, stosować numerację ciągłą w obrębie całej pracy (w przypadku jednego autora) lub w obrębie rozdziałów (jeśli autorów jest więcej).. Jak postapić w przypadku podawania w bibliografii adresów stron internetowych, z których czerpało soe informacje lub które moga poszerzyć zagadnienie?. Podczas cytowania autorów zawsze używaj ampersand (&) zamiast "i"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt