Na podstawie planu starożytnego miasta i własnej wiedzy wykonaj polecenia

Pobierz

Śpiewają ją rycerze Henryka V, gdyż to oni napadli na ziemie Bolesława tuż po tym, jak walczył z poganami z pomorza.. Wymień trzy elementy lub cechy widoczne na ilustracji wskazujące na to, że zabytek z fotogra-Zadanie 6.. Polska otrzymała terytorialnie mniejszą część Górnego Śląska, ale były to tereny o znacznie większym potencjale gospodarczym.. To oni byli najeźdźcami, co wynika ze słów pieśni.. Zadanie 1.. Historia, etymologia słowa "państwo".. Trzy pomniki bitwy z 490 r. p.n.e. Na podstawie: Atlas historyczny świata, Warszawa Wrocław 1986, s. 13.. Ciała poległych w bitwie obywateli Ateńczycy spalili na miejscu, a nad ich prochami usypali kopiec soros.Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Dzielnica Powierzchnia tyś.km2 Liczba mieszkańców w milionach w roku: Wielkopolska 57,9 1,2 1,5 1,0 1,3 Zobacz odpowiedzi.. Starożytna Grecja Źródło 2. Podaj nazwę miasta przedstawionego na planie i uzasadnij odpowiedź.. Karykatura ilustrująca wydarzenie z 1904 roku Podaj stosowaną w historiografii nazwę układu, do którego nawiązuje rysunek.Na podstawie tekstu źródłowego i mapy oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 2016-09-22 19:40:15; Na podstawie tabeli wykonaj polecenia 2013-01-14 17:13:10; Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. 2016-10-27 19:01:34; Wykonaj polecenia na podstawie plakatów..

Na podstawie planu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.

Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wpisz w wykropkowane miejsca nazwy kultur.. Miasto zamierza wydać 1,148 .Strona 8. z 16 Zadanie 10.. Przygotuj się do matury już teraz.Zadanie 1.. (3 pkt) Na podstawie fotografii starożytnego zabytku wykonaj polecenie.. 2013-03-06 15:42:39Przydatność 50% Podstawy wiedzy o państwie i prawie.. I umyślił […] zbudować dom imieniu Pańskiemu […].. Na mapie zaznaczono świątynie babilońskich .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dominikanin Bartolomé de Las Casas o zagładzie Indian z Hispanioli, 1541 r.Strona 3. z 12 Zadanie 4.. Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Miejsce: Jałta(1 pkt) Na podstawie diagramów wykonaj polecenia A i B. Struktura zawodowa mieszkańców miast w Polsce w XV wieku Miasta liczące ok. 2000 mieszkańców, np. Poznań, Warszawa 7% 3% 8% 15% 67% rzemiosło handel usługi produkcja rolna inne Miasta liczące ok. 1000 mieszkańców, np.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Na podstawie tabeli oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. wikipedia.pl (dostęp: 21.09.2019r.. Zadanie 5.. Na podstawie fragmentu tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

Na podstawie tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

ile mieli sił w nogach, pospieszyli do miasta i przybyli tam .Matura historia 2011 (arkusz podstawowy) Darmowe testy maturalne z odpowiedziami do rozwiązywania na stronie online.. Przedstawioną na mapie podróż odbył A. Vasco da Gama.. Zadanie 2.. Kopalnie Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 25.Potrzebuje pomocy :Wykonaj ponizsze zadania.. (2 pkt) a) Wyjaśnij pojęcie "secesja", odwołując się do przykładu z historii starożytnego Rzymu.Odpowiedź uzasadnij.. Ukończony został nowy kalendarz, z którego usunięto nagromadzone z biegiem lat błędy i różnice.. Odpowiedzi wybierz spośród przykładów znajdujących się pod źródłami.Jedna z nazw nie pasuje do żadnej z ilustracji.. Wizerunkom bóstw świata starożytnego przyporządkuj kręgi kulturowe.. (2 pkt) Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha wykonaj .. (4 pkt) Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Starożytni Grecy swoje miasta-państwa nazywali - polis.cywilizacja starożytnego Egiptu.. Zadanie 2 Na podstawie tekstu źródłowego i mapy oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 1 10 Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony Zadanie 12.. Jerozolima.. Naprzód biegnie dookoła [miasta] głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt ..

Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Arkusze maturalne język polski, matematyka, geografia, biologia, historia, WOS.. 2017-04-04 19:48:12PRZYKŁADOWE POLECENIA 1.. Źródło 1.. Zadanie 16.. Starożytne miasto opisane w tekście to 1.. 1 - pałac letni Nabuchodonozora, 2 - świątynia Nowego Roku, 3 - twierdza północna, 4 - brama Isztar, 5 - twierdza, 6 - wiszące ogrody, 7 - świątynia Isztar, 8 - świątynia Emah (bogini Ninmah), 9 - pałac, 10 - świątynia MardukaNa podstawie źródła i własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Na ulicach - tłumy.Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Wiktor Woroszylski1 o wydarzeniach węgierskich w 1956 r. (fragment) Środa, 31 października [.]. Z Budapesztu wytaczają się ostatnie radzieckie czołgi.. ).Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. 3 .Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.. Na podstawie: T. Słabczyński, Wielcy odkrywcy […], Warszawa 1995, s. 62.. (2 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A i B.. zarząd Hiszpanii powierzył bratu swemu Hazdrubalowi i przez góry Pireneje wkroczył do kraju Celtów, zwanego dziś Galią, wiodąc ze sobą 90 tys. piechoty i około 12 tys. jazdy, nadto 37 słoni.Mamy już arkusze maturalne..

Na podstawie źródła A i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

CZĘŚĆ I "Podstawy wiedzy o państwie i prawie" 0.. A- 3 B- 4 C- 2 Zadanie 2.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.. 2015-12-13 18:51:52 Przeczytaj uważnie fragment tekstu , a nastepnie wykonaj polecenia 2017-03-29 15:12:26 Na podstawie tekstu źródłowego krótko scharakteryzuj rolę radia.. Na podstawie źródeł 1. i 2. wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinię Herodota o pracy chłopów mieszkających w delcie Nilu .1. .. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2 Próbna Matura z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą" Zadanie 1.. (2 pkt) Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha wykonaj .M.. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1986, s. 49-50.. D. Amerigo Vespucci.Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 9.. Na określenie instytucji, którą dzisiaj nazywamy państwem, używano w historii różnych terminów.. (2 pkt) Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha wykonaj polecenia A i B.Zadanie 1.. B. III powstanie śląskie.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstów źródłowych i wiedzy własnej.. projekt budżetu Gorzowa na 2021 rok.. Rzymianie już bardzo dawno posługiwali się kalendarzem, w którym panowałacywilizacja starożytnego Egiptu.. B. Krzysztof Kolumb.. Zadanie 2 Na podstawie tekstu źródłowego i mapy oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt