Ćwiczenia pytania reported speech

Pobierz

poziom ćwiczenia: intermediate Pobierz ćwiczenie w formacie PDF NOWOŚĆMowa zależna reported speech ćwiczenia I'm very tired.. W pytaniach w mowie zależnej musimy pamiętać o zmianie nietylko czasu, ale przede wszystkim o zmianie szyku pytającego na twierdzący.. + reszta zdania Spójrz na poniższe przykłady: "Where do you live?". "W przypadku pytań otwartych struktura pytania w mowie zależnej wygląda następująco: wprowadzenie + słówko pytające + podmiot + orzeczenie (cofnięty czas!). Mowa niezależna Mowa zależna "Do you often miss classes?. Opis zagadnienia znaduje się na stronie: mowa zależna1.4.4.. Na stronie znajdują się autorskie ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz ćwiczenia dotyczące użycia funkcji i środków językowych przydatne do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego czy konkursów i olimpiad.. ZDANIA OZNAJMUJĄCE W MOWIE ZALEŻNEJ.. Na tej stronie znajdziesz pełną listę ćwiczeń gramatycznych z kategorii Reported speech - mowa zależna.. ROZKAZY, PROŚBY I POLECENIA Relacjonując polecenia w mowie zależnej, używamy poniższych czasowników wprowadzających.. ?Reported Speech Ćwiczenie online Przekształć zdania na mowę zależną.. 5.Pytania w mowie zależnej - Reported questions Pytania w mowie zależnej mają szyk zdania oznajmującego oraz zmieniamy czas zgodnie z regułą następstwa czasów.. W tym przypadku NIE ma następstwa czasu!.

Wyniki na końcu ćwiczenia.

I .Ćwiczenia 1. poziom ćwiczenia: B1 Opis gramatyki: Mowa zależna - tworzenie pytań | Reported speech Brian says: "Where do you want to go for lunch?". Mowa zależna (ang. reported speech) składa się z dwóch elementów: wprowadzenia oraz zdania podrzędnego, w którym powtarzamy czyjąś wypowiedź.. Początek każdej wypowiedzi masz podany, nie powielaj go, jedynie dokończ zdanie.. Poziom: Pre-intermediate.. a) twierdzenia 1.. Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji.. W tym artykule skupiamy się na pierwszej części, czyli czasownikach wprowadzających wypowiedź w mowie zależnej (ang. reported speech).Mowa zależna (reported speech) i przykłady mowy zależnej w języku angielskim.. poziom ćwiczenia: intermediate Pobierz ćwiczenie w formacie PDF NOWOŚĆReported speech - Ćwiczenia online - Umiemy angielski Reported speech Nadrzędne: Speech Ćwiczenia Budowa zdań Budowa zdań Układanie słówek według poprawnej kolejności.. Średni wynik: 47,85 % .. W pytaniach ogólnych po czasowniku wprowadzającym , np. ask, want to know, inquire wstawiamy if - czy.. "Testy i ćwiczenia online utrwalające prawidłowe stosowanie Mowy zależnej ( Reported Speech ) w języku angielskim.. dział: Reported Speech: Mowa zależna.. Niezbędna nie tylko podczas plotkowania, ale również na większości spotkań biznesowych.Ćwiczenia online - Mowa zależna - tworzenie pytań | Reported speech Lista ćwiczeń Mowa zależna ćwiczenia opis Mowa zależna Polecenie: Report the questions..

Reported speech, czyli mowa zależna.

She said .Mowa zależna - reporting verbs.. Pytania ogólne wprowadzamy za pomocą if i czasownika ask zamiast say.Przekształć podane zdanie na mowę zależną.. Rozwiąż test.. Innym sposobem przytaczania czyichś słów jest mowa niezależna (direct speech), kiedy to przytaczamy czyjeś słowa w cudzysłowie.. Mowa zależna - pytania (reported speech - questions): ćwiczenia Lista ćwiczeń Mowa zależna ćwiczenia opis Mowa zależna Polecenie: Choose the correct form to complete the reported questions.. Pobierz test w wersji do druku (pdf) 1.. Test rozwiązano 75347 razy.. Używana, gdy chcesz powiedzieć, że ktoś coś powiedział.. Testy i ćwiczenia online na każdym poziomie zaawansowania.Mowa zależna - pytania (reported speech - questions): ćwiczenia Lista ćwiczeń Lista ćwiczeń z Czasowniki złożone Polecenie: Choose the correct form to complete the reported questions.. Mowa zależna - reported speech - w języku angielskim służy do relacjonowania czyichś wypowiedzi bez ich cytowania.. Revision of Reported Speech Ćwiczenie 1 Zamień poniższe zdania na mowę zależną.. Zapamiętaj szyk w zdaniu: CZASOWNIK + OSOBA + (not) BEZOKOLICZNIK z TOReported questions - Exercise Task No.. ", zapytała mnie Mary..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt