Wpisz dwie nazwy surowców mineralnych występujących na przedstawionym obszarze

Pobierz

(4 pkt) Na podstawie zamieszczonych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne (niziny, wyżyny, góry) i podaj ich nazwy.. Uzupełnij właściwymi literami.. Wpisz dwie nazwy surowców mineralnych występujących na przedstawionym obszarze oraz podaj dwa rodzaje działalności przemysłowej, w której można wykorzystać wskazane surowce.. Surowiec mineralny Występowanie Wykorzystanie gospodarcze Sól kamienna 1.. Zakres rozszerzony.. Obiekt zagospodarowania związany z uprawianiem turystyki kwalifi-kowanej przy drodze krajowej na trasie Orelec - Uherce Mineralne.. Surowce mineralne: A. ropa naftowa na północ od Przylądka Rozewie B. rudy cynku i ołowiu w okolicach OlkuszaZadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu o ostańcach skalnych występujących na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej.. Zapisz obliczenia.. Szkoła - zapytaj eksperta (1563) Szkoła - zapytaj eksperta (1563)surowców mineralnych w Polsce.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Po gimnazjumZadanie 37.. Według pierwszego ostańce to mogoty powstae w warunkach łPodkreśl nazwy czterech surowców mineralnych Polski, występujących w obrębie zapadliska przedkarpackiego.. Do najważniejszych z nich zalicza si .Odszukaj na mapie zakłady przemysłowe zaznaczone w polach FG5, E5/6, I1, J1, A5, GH3.. A) iły i gliny B .Wpisz nazwy surowców mineralnych, których wybrane miejsca eksploatacji oznaczono na mapie symbolami, oraz miejsca wydobycia tych surowców..

... ruchem samochodowym na obszarze przedstawionym na mapie.

Zadanie 7.. A) korazja B) erozja boczna wód płynących C) wietrzenie fizyczne D) rozpuszczanie skał przez wodę Zadanie 9.. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku.W tabeli wymieniono zastosowanie wybranych surowców mineralnych w gospodarce.. na którym położone są dwie miejscowości .Gimnazjum rozwiązane wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy surowców mineralnych których miejsca występowania zaznaczono na mapie 1 Zobacz odpowiedź Reklama Odpowiedź 4.3 /5 381 TheChildsFlower 1. gaz ziemny 2. ruda miedzi i srebra 3. ropa naftowa 4. sól kamienna 5. węgiel brunatny 6. węgiel kamienny Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?Zaznacz proces, który doprowadził do powstania form krasowych występujących na obszarze przedstawionym na załączonej mapie.. Surowiec mineralny Występowanie Wykorzystanie gospodarcze Sól kamienna 1.. Wykorzystywane są do produkcji cementu.. Wykorzystywane są do uszlachetniania stali.. Obliczenia:Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Podaj przykłady występujących na obszarze Polski surowców, których eksploatacja jest nieopłacalna.. Reżim prawny użytkowania surowców w obszarach morskich jest surowy, Wzgórze o wysokości 435 m n.p.m. znajdujące się na SE od8..

Podział surowców mineralnych ze względu na zastosowanie + kilka przykładów .

(4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa przykłady występowania i wykorzystania gospodarczego wybranych surowców mineralnych w Polsce.. perm, trias, neogen, karbon b) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec, który powstał w tym czasie na podanym obszarze.. bluuajss A) energetyczneNa podstawie opisu rozpoznaj obiekty przedstawione na mapie.. 2.Głęboka zatoka Jeziora Solińskiego położona na NE od miejscowo-ści Polańczyk.. Zadanie 9.. Ich nazwy wpisz do tabeli.. (1 pkt) Oblicz odległość rzeczywistą (w linii prostej) między kościołem pw. św. Barbary w Żarkach (pole B7) a kaplicą w Wysokiej Lelowskiej (pole A6).. Obszary morskie są jednak szczególnie wrażliwe na ewentualne skażenia związane z nieumiejętnym użytkowaniem złóż kopalin.. Ciągną się wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego.Użytkowanie surowców mineralnych występujących w obszarach morskich.. 201 uranu.. Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy każdego surowca mineralnego.a) Wpisz chronologicznie podane poniżej okresy geologiczne.. surowców mineralnych .W tabeli wymieniono zastosowanie wybranych surowców mineralnych w gospodarce.. Przyporządkuj do każdej z poniższych grup przemysłu po dwa zakłady przemysłowe ‒ wpisz nazwy tych zakładów we właściwe miejsca..

Nazwy surowców wybierz spośród podanych poniżej.

(2 pkt) Nabszarze o Jury Krakowsko-Częstochowskiej wydobywano lub nadal się wydobywa różne surowce mineralne.. Przyporządkuj surowce do opisów ich zastosowań w gospodarce.Oglądasz stare wydanie książki.. Polub to zadanie.. Zadanie 7. ropa naftowab) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec, który powstał w tym czasie na podanym obszarze.. Pytania .. Wśród geomorfologów istniały dwa poglądy na powstanie ostańców skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.. Podziękuj Napisz do mnie.. Zadanie 1.. Wśród geomorfologów istniały dwa poglądy na powstanie ostańców skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.. Surowce mineralne: A. ropa naftowa na północ od Przylądka Rozewie B. rudy cynku i ołowiu w okolicach Olkusza C. węgiel kamienny w Zagłębiu Lubelskim D. węgiel brunatny w Zagłębiu BełchatowskimZadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu o ostańcach skalnych występujących na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej.. Wymień nazwy dwóch obiektów występujących na podanym obszarze, które świadczą o eksplo- atacji lub wykorzystaniu surowców mineralnych.. Samotna skała na NE od miejscowości Myczkowce.. Według pierwszego ostańce to mogoty powstałe w warunkachSep 18, 2021Na mapie Polski przedstawiono wybrane obszary występowania węgla kamiennego, węgla brunatnego, siarki i rud miedzi..

Na obszarze Gór Atlas występuje wiele surowców mineralnych.

[Egzamin gimnazjalny] Podaj nazwy surowców mineralnych występujących na obszarze Wyżyny Śląskiej.. Question from @If8adpot1rzessa - Gimnazjum - Egzamin gimnazjalnyNa podstawie opisu rozpoznaj obiekty przedstawione na mapie.. Zadanie 38.. (2 pkt) Na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej wydobywano lub nadal się wydobywa różne surowce.Oblicz odległość w linii prostej między tymi zamkami na mapie w skali 1 : 40 000.. Zadanie Zadanie 11.. Przyporządkuj surowce do opisów ich zastosowań w gospodarce.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Powiązane .Podział surowców mineralnych ze względu na zastosowanie + kilka przykładów .. Question from @kolko19 - Gimnazjum - Chemia.. Służą do produkcji wyrobów ceramicznych.. Do kolejnych opisów należy dopisać następujące nazwy surowców mineralnych:a) Jest to skała pochodze Odpowiedź na zadanie z Geografia dla maturzysty 3. a) bazalty, b) gaz ziemny, c) gnejsy, d) rudy cynku i ołowiu, e) rudy miedzi, f) rudy żelaza, g) granity, h) ropa naftowa, i) rudy chromu, j) siarka, k) sól kamienna, l) węgiel brunatny.. Rozwiązanie Wygląda na to, że blokujesz reklamy.Surowce mineralne możemy podzielić na: SUROWCE ENERGETYCZNE - węgiel kamienny - węgiel brunatny - torfy - bituminy (ropa naftowa, gaz ziemny, ozokeryt, czyli wosk ziemny, łupki bitumiczne) SUROWCE METALICZNE - rudy żelaza (limonit, syderyt, hematyt, magnetyt) - metale uszlachetniające stal (nikiel, tytan, wolfram, wanad, molibden, kobalt, cyrkon, rutyl) - rudy metali nieżelaznych (miedzi, cynku, ołowiu, cyny, arsenu, antymonu, bizmutu, kadmu i rtęci) - rudy metali szlachetnych .Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu o ostańcach skalnych występujących na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej.. Zapisz obliczenia.. (0-2) Na podstawie profilu geologicznego oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. Ich nazwy wpisz do tabeli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt