Wskaż trzy pozytywne oraz trzy negatywne skutki globalizacji na różnych płaszczyznach

Pobierz

Pozytywne skutki globalizacji: • • • Negatywne skutki globalizacji:Globalizacja na nowo zdefiniowała dotychczasowe postrzeganie tożsamości.. Najpierw zacznę od rozpatrzenia pozytywnych jej skutków.. Rodzaje urbanizacji: Demograficzna - polega na wzroście liczby ludności miejskiej głównie w wyniku zwiększonej migracji ludności wiejskiej do miast oraz na skutek rozszerzenia granic administracji miast .Przydatność 80% Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji.. Tożsamość podlega zmianom, będącymi wynikiem otwartości społeczeństwa na nowe doświadczenia, dyfuzji elementów kulturowych w wyniku procesów globalizacyjnych.. Powstające na płaszczyźnie osobistej kontakty przenoszone byłyGlobalizacja ma bezpośredni wpływ na życie współczesnego człowieka.. Mamy euroentuzjastów oraz .Interaktywna praca domowa "Pozytywne i negatywne skutki globalizacji na świecie" OLD; geografia; szkoła ponadgimnazjalna; Geografia dla maturzysty (NPP) Geografia dla maturzysty.. Zakres rozszerzony; 5.. 100 największych firm w 1993 roku zatrudniało na całym świecie około 5 milionów pracowników.Sep 4, 2020 Co więcej, wpływ ten nasila się i w zasadzie jest poza naszą kontrolą.W procesach globalizacji dużą rolę odegrały migracje ludności, których konsekwencją było rozprzestrzenianie się kultur, koncepcji czy idei.. Globalizacja ma wpływ na nasze życie..

Wskaż trzy pozytywne oraz trzy negatywne skutki globalizacji na różnych płaszczyznach.

Oddziaływanie na odmienne środowiska potęguje jeszcze konflikt pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami, gdyż globalizacja nie jest pozbawiona wad.Wymień trzy negatywne i trzy pozytywne skutki globalizacji na płaszczyźnie społeczno-kulturowej?. Wskaż trzy pozytywne oraz trzy negatywne skutki globalizacji na różnych płaszczyznach.. Upadek komunizmu pozostawił na arenie politycznej jedno supermocarstwo.. Problemy polityczne współczesnego świata; 49.. Następnie wypisz cele ONZ oraz przeanalizuj tabelę z podręcznika na str. í ð ó. Rozwiąż kartę pracy i prześlij ją do oceny do dnia 14 maja 2020 r. 1.Przydatność 80% Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji.. Przeciwwagą dla takich zachowań jest spowodowany globalizacją powrót do korzeni kultur lokalnych.Globalizacja Rozglądając się wokół, trudno nie zauważyć, że zarówno my, jak i nasze otoczenie znajdujemy się pod dużym wpływem zjawisk i procesów pochodzących z odległych miejsc i rejonów świata.. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji na świecieSep 6, 2020Wyjaśnij pojęcia integracja międzynarodowa oraz handel międzynarodowy.. Urbanizacja to złożony proces przemian prowadzący do rozwoju i wzrostu znaczenia miast koszem innych jednostek osadniczych..

Wypisz płaszczyzny integracji, trzy pozytywne oraz trzy negatywne skutki integracji europejskiej.

Urbanizacja to złożony proces przemian prowadzący do rozwoju i wzrostu znaczenia miast koszem innych jednostek osadniczych.. Wskaż trzy pozytywne oraz trzy negatywne skutki globalizacji na różnych płaszczyznach.. Część 2. proszę o rozsądne odpowiedzi,bo jutro piszę poprawę z tego :) "pozytywne: -wzrost tolerancji dla odmiennych kultur -spadek cen -ułatwiony dostęp do informacji -łatwość w komunikacji -wzrost PKB negatywne: -wojny na tle .Proces globalizacji jest dostrzegalny przez każdego na całym świecie, przez co jego skutki dosięgają ludzi o różnej sytuacji materialnej, żyjących w odrębnych warunkach politycznych i kulturowych.. Wymień po trzy pozytywne i trzy negatywne skutki globalizacji: .. między lesznem a Głogowem w terenie w linii powstałej wynosi 39 km Zmierz odległość między .większość krajów położonych na tym kontynencie wykazuje znaczny stopień społecznej i - przede wszyst-kim - gospodarczej integracji z resztą świata.. Znalazłam takie,ale nie wiem czy dobre?. Zadanie Zadanie 4.. Jak wiadomo osoby, które wychowywały się w środowisku biednym i patologicznym dalej w tym środowisku tkwią i globalizacja pomaga to zmienić.Jakie są trzy negatywne i trzy pozytywne skutku globalizacji na płaszczyźnie gospodarczej?.

Fotografie przedstawiają różne aspekty globalizacji.

Dzięki globalizacji pojawia się możliwość lepszego życia.. Odpowiedz 1 ocena Najlepsza odp: 100% 0 0 15.06.2014 o 18:59 rozwiązań: 1 Zapytaj.onet.pl Sekcja szkolna Zadania Geografia To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać Najlepsza odpowiedź blocked Wady: -podobny sposób ubioruwypisz po 3 pozytywne i negatywne skutki globalizacji (wiedza o kulturze) in progress 0. wos Iris 6 months 2021-09-08T12:50:50+00:00 2021-09-08T12:50:50+00:00 1 Answers 0 views 0.POZYTYWNE STRONY GLOBALIZACJI - Rozpowszechnianie - Postęp naukowo-techniczny (np. rozwój Internetu, nowoczesnych środków transportu, telefonii) - Handel międzynarodowy (wymiana dóbr i usług- np. przynależność państw do Światowej Organizacji Handlu) - Rozwój technologii - Osłabia konflikty zbrojne - Większa tolerancja narodowaPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Jest ona odczuwalna na wielu płaszczyznach, między innymi w zakresie: możliwości nieograniczonego dostępu do dobrodziejstw internetu, łatwego kontaktu z mieszkańcami różnych zakątków świata, dostępu do komercyjnych sieci (barów, hipermarketów czy centrów handlowych, któreNegatywne skutki globalizacji Społeczno‐ kulturowa - Jednolity styl kultury masowej - filmy, muzyka; - Międzynarodowe środowiska pracy; - Swobodny przepływ osób; - Podobny sposób spędzania wolnego czasu, zwiedzanie tych samych miejsc; - tworzenie się międzynarodowego rynku pracy; - swobodny przepływ ludzi i informacji; - zmniejszenienegatywne.skutki.globalizacji.globalizacja.doc Rozmiar 35 KB: ..

Poniżej wypisałem kilka skutków globalizacji.

Globalizacja może prowadzić do rozwoju nowych form rządów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata, a w rezultacie - do powstania nowego pokojowego systemu światowego.. Zdecyduj, czy jest to skutek gospodarczy (dopisz - G), społeczno-kulturowy (SK), technologiczny (T), czy polityczny (P).Wymień po trzy pozytywne i trzy negatywne skutki globalizacji: społeczno kulturowe: + + + - - - gospodarcze: + + + - - - technologiczne: + + + - - - polityczne + + + - - -.. Rodzaje urbanizacji: Demograficzna - polega na wzroście liczby ludności miejskiej głównie w wyniku zwiększonej migracji ludności wiejskiej do miast oraz na skutek rozszerzenia granic administracji miast ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt