Siatka godzin liceum czteroletnie biol chem

Pobierz

1A - MAT / GEO - ANGIELSKI / HISZPAŃSKI.. 1B - BIOL / CHEM / MAT - NIEMIECKI / HISZPAŃSKI.. Dane kontaktowe.XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Nowa podstawa programowa dla ośmioklasowych szkół podstawowych i siatki godzin dla wszystkich etapów nauczania - do 10 grudnia MEN czeka na uwagi nauczycieli, dyrektorów i .Poglądowa siatka godzin, możliwe zmiany po zakończeniu rekrutacji i ostatecznym ukształtowaniu klas PLANOWANA SIATKA GODZIN 38 38 38 profil biologiczno-chemiczny Klasa 1 Klasa 2 Przedmiot liczba godzin liczba godzin liczba godzin Klasa 3.. Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wybranych typach szkół: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży - 123 godzin (91 godzin z obecnego trzyletniego liceum ogólnokształcącego + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 122 godziny);RAMOWE PLANY NAUCZANIA 2019/2020 LICEUM KLASA 1/ 6 BIOL -CHEM l.p.. Biol-chem to: Okazja do rozwijania zainteresowań poprzez nowoczesne metody.. Język angielski/kontynuacja 3 3 3 3 12 3. język niemiecki /język rosyjski/ język francuski 2 3 3 8 4.Profil biologiczno-chemiczny w naszym liceum daje możliwość pracy innowacyjnymi metodami.. W tym roku ważne z dwóch powodów: 115. Rocznicy powstania Szkoły im.. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny .SIATKA GODZIN DLA PROFILU HUMANISTYCZNEGO SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (CZTEROLETNIEGO) Przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 Razem w 4-letnim okresie nauczania 1..

Tygodniowy wymiar godzin w klasie.

W 1 klasie wszystkie - każda 1 LO ma takie same przedmioty.. Klementyny Hoffmanowej ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa.. Razem w czteroletnim okresie nauczania.. GODZINY DO DYS.DYREKTORA 1 (J.Ang) 1 (J.ANG) 1 (J.POLSKI) 2 23.. Na nietypowych zajęciach projektujemy, doświadczamy, dyskutujemy i rozwijamy się.. Liceum.. Rzetelne przygotowanie do matury z przedmiotów kierunkowych.odpowiedział (a) 10.08.2014 o 21:36.. Plastyka/Muzyka 1 - - - 1 5. tel: 22 628 05 45 fax: 22 622 48 35 e-mail: nauczania w 4-letnim liceum Założenia oferty edukacyjnej SLO4 dla absolwentów szkół podstawowych: 1) Każdy uczeń liceum indywidualnie wybiera od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (nie wliczając języków obcych) spośród dwóch bloków przedmiotowych:MEN pokazało nowe podstawy programowe i siatki godzin.. Język polski -rozsz1 6 7 8 7 28 2.. Język nowożytny: niemiecki, rosyjski francuski 2 3 3 - 2 4.. Język angielski 4 4 4 4 16 3.. A IKA Informatyczna Klasa AkademickaI Liceum Ogólnokształcące im.. 1C - HUMANISTYCZNY - NIEMIECKI / HISZPAŃSKI.. 2 grudnia 2016 (artykuł sprzed 5 lat) ( 237 opinii ) autor: Elżbieta Michalak-Witkowska, Ewa Palińska.. Język polski 4 4 4 4 16 2.. Mikołaja Reja…Strona II Liceum Ogólnokształcącego im.. IV.Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej - siatka godzin Przedmioty nauczane Klasa A mat-fiz-j.ang Klasa B mat-fiz-inf Klasa C j.pol-hist-wos Klasa D mat-hist-wos Klasa E mat-geog-j.ang Klasa F biol-chem-mat Klasa G biol-chem30 przyjęta liczba tygodni w ciągu roku szkolnego KONTROLA POPRAWNOŚCI PLANU 360 OK 30 OK 60 OK 30 OK 60 OK 30 OK 30 OK 30 OK 30 OK 300 OK 30 OK 360 OK 30 OK 120 OK 240 OK 180 OK 120 OK 540 OK 120 60 180 INF.02.1 30 OK INF.02.2 30 OK 120 INF.02.3 120 OK 30 INF.02.4 45 OK INF.02.5 120 OK INF.02.6 150 OK 45 INF.02.7 45 OK 165 INF.02.8 180 OK INF.02.9 30 OK 45 INF.03.1 30 OK INF.03.2 30 OK INF .17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych..

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą Tygodniowy wymiar godzin w klasie I II III IV 1.

+48 82 565 38 85 Sekretariat czynny: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30. e-mail: KLAS LICEALNYCH 2021 / 2022. i zajęcia z wychowawcą IKA.. 1+ 3) .. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana - po zasięgnięciu opiniiSiatka godzin przedmiotów profilowanych Przedmioty Tygodniowa liczba godzin Razem Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Biologia 2,54 3 12 Chemia 1,5 4 4 2,5 12 Matematyka 5 20 Przedmiot do wyboru (jeden z przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna) Filozofia 1-• czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży - 121 godzin (91 godzin z trzyletniego liceum ogólnokształcącego + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 122 godziny); • pięcioletnie technikum - 171 godzin (133 godziny z czteroletniego technikum + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 164 godziny), czyli o 7 godzin więcej;Siatki godzin dla liceum 4-letniego A IKA Informatyczna Klasa Akademicka (przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka) Lp..

RAZEM 30 34 32 +1 25 + 1 123Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w czteroletnim okresie nauczania I II III IV Zakres podstawowy 1.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne.. Stefana Czarnieckiego ul. Czarnieckiego 8 22-100 Chełm tel.. PodstawyDoradztwo zawodowe minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania 132 i zajęcia z wychowawcą Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 3 Ogółem 135 27 Przedmioty w zakresie rozszerzonym Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 33 37 35 110 i zajęcia z wychowawcą Siatka godzin dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum w roku .SIATKI GODZINczteroletnie liceum - po szkole podstawowej Klasa 1 AP (dziennikarsko - teatralna)czteroletnie liceum Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Język polski 4 + 1 4 + 2 4 + 3 4 + 2 Język angielski 3 3 + 2 3 + 2 3 + 2 Język niemiecki 2 2 2 2 Matemat.PLAN NAUCZANIA - LICEUM SALEZJAŃSKIE WE WROCŁAWIU #BIOL.- CHEM.. Marii Konopnickiej w Nowym SączuGodziny do dyspozycji dyrektora liceum Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora (2 godziny): zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów; w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych -Siatki godzin dla liceum 4-letniego; Siatki godzin dla liceum 3-letniego ; Zasady rekrutacji 2021/22; Zasady obliczania punktów nabór 2021; Spis internatów i burs szkolnych; Wyniki rekrutacji w latach ubiegłych; Siatki godzin dla liceum 3-letniego ..

przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. j.pol 4 4 4 4 16 ... BIOL -15 CHEM - 15 22.

Język polski 4 4 4 4 16 2.. Przedmiot PLANOWANA SIATKA GODZIN profil biologiczno-chemiczny Klasa 1 Klasa 2 liczba godzin liczba godzin liczba godzin Klasa 3 Poziom "Podst" (podstawowy) - przedmioty obowiązkowe i liczba godzin ich realizacji wIX Liceum Ogólnokształcące im.. Ramowe plany nauczania od roku szkolnego 2019/2020 (liceum trzyletnie) Ramowe plany nauczania od roku szkolnego 2019/2020 (liceum czteroletnie) Ramowe plany nauczania od roku szkolnego 2020/2021; Ramowe plany nauczania od roku szkolnego 2021/2022; Program Matury Międzynarodowej (klasy IB)W dniach 1-6 obchodziliśmy po raz 24..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt