Dokończ zdanie spośród podanych odpowiedzi wybierz poprawną ze względu

Pobierz

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. wrażliwość i niezdecydowanie.. Przedstawione na rysunku zwojnice A.. Autorzy tekstu w książce Historia Polski w komiksieszczególnie docenili A. wykorzystanie nowoczesnych technik graficznych.. Ukazują potęgę przyrody.. D. pomysłowość i nieustępliwość.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (0-1)Dokończ zdanie.. D. odbieranie i analizowanie bodźców płynących ze środowiska zewnętrznego organizmu.Dokończ zdanie.. Jeśli - stojąc na izolowanym podłożu - dotkniesz przewodnikiem naelektryzowanego dodatnio elektroskopu, to A. położenie listków elektroskopu się nie zmieni.. B. oficjalne pismo.. B. detronizacja cara Mikołaja I, noc listopadowa, bitwa pod Ostrołęką, obrona Woli.Dokończ zdanie.. B.większa 48 razy.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. chciwość.. Zastosowane przez poetę apostrofy sprawiają, że tekst przypomina A. rzewną skargę.. z kulki odpłyną wszystkie elektrony.. Tu poprawną wartość wskazało jedynie 19% uczniów.. Zadanie 4.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. utrzymanie stałych warunków środowiska wewnętrznego organizmu.. (2 pkt) 8.1.. B. decyzji podjętych podczas obrad Okrągłego Stołu.. Zadanie 3.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz jej uzasadnienie spośród 1.-3.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. pracowitość.. D.Podkreślają egzotyczność przyrody..

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

C.Uwydatniają uczucia podróżnika.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Obraz ludzkiego losu wyłaniający się z utworu jest A.optymistyczny ze względu na 1. wizję szczęśliwego życia po śmierci ukazaną w wierszu.. Zadanie 3.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. D. nieprawda.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Gdyby nawet przyjąć, że wszyscy rozwiązujący to zadanie w sposób przypadkowy wskazywali jedną z czterech odpowiedzi, to poprawną (A) wybrałoby mniej więcej 25% osób.Dokończ zdanie.. Dziewczyna w trakcie rozmowy zarzuca Scrooge'owi A. ubóstwo.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów powstania listopadowego to: A. obrona Woli, noc listopadowa, detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod Ostrołęką.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. W przytoczonym fragmencie Kamieni na szaniec Alka i Rudego charakteryzują A. wyniosłość i zawiść.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Dokończ zdanie.. Funkcją układu dokrewnego nie jest.. b.pesymistycznyDokończ zdanie.. W sformułowaniu nieporządek miły podkreślony wyraz został zapisany zgodnie z taką samą zasadą ortograficzną, jaką zastosowano w pisowni wyrazu A. niebiosa.. )Dokończ zdanie.. B.Dynamizują opis podróży.. Wypowiedziane przez podmiot liryczny słowa Jedźmy, nikt nie woławyrażają jego A.znużenie.Dokończ zdanie..

(0-1)Dokończ zdanie- wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

B. niedziela.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1.-3.. C. koleżeńską radę.. C. dokładny opis akcji.. Zaznacz poprawną odpowiedź spośród podanych.. W zdaniu: Na pamiątkę cudownego zdarzenia ludzie nazywali skalę Sokołową podmiotem jest wyraz A-pamiątkę B-zdarzenia C-ludzie D-skałę DAM NAJ.. Egzamin ósmoklasisty- język polski-zestaw zadań3 6 Dokończ zdanie.. D) stworzenie emocjonalnych więzi z kimś lub czymś.. Wybierz odpowiedź .. Question from @Drongal1 - Szkoła podstawowa - PolskiDokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Dokończ zdanie.. W przytoczonym fragmencie Małego Księcia wyraz oswojenieoznacza A.upodobnienie się do kogoś lub czegoś.. 2013-02-13 18:57:03; Dokończ zdanie.. C) przyuczenie do służenia komuś lub czemuś.. Zadanie 4.. Matematyka 4 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) PRZENIEŚ RoZwIąZaNIa Na kaRTĘ odPowIEdZI!. (0-1) Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Funkcją układu dokrewnego nie jest: (1 punkt) regulacja pracy wszystkich narządów organizmu.. Wyjaśnij, jak powstały skały charakterystyczne dla fliszu karpackiego.. B. ukazanie sukcesów i upadków w dziejach Polski.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. Dokończ zdanie.. B.podporządkowanie sobie kogoś lub czegoś.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Zaznacz poprawną odpowiedź spośród podanych.

Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie.. 2Zaznacz, w którym punkcie prawidłowo przedstawiona .Dokończ zdanie.. Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.. B. podkreślić istotny wpływ Biblii na rozwój współczesnej kryminalistyki.Tabela zawiera informację o liczbie uczniów w poszczególnych grupach z podziałem ze względu na ich wiek.. odbieranie i analizowanie bodźców płynących ze środowiska zewnętrznego organizmu.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. D. towarzyską rozmowę - Odrabiamy.pl Język polski - szkoła podstawowa Dokończ zdanie.. (0-2) Uzasadnij, że postępowanie Scrooge'a zmieniło się pod wpływem spotkania z duchami.Read about Dokończ zdanie.. 5 Matematyka Zadanie 4.. A. negocjacji poprzedzających obrady Okrągłego Stołu.. ZADANIE 1 W tym zadaniu uczeń musiał zapoznać się z tekstem źródłowym.Dokończ zdanie.. 2. stosunek społeczeństwa do nowoczesnej architektury.. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Beskidu Niskiego.. 2. niemożność osiągnięcia przez człowieka szczę- ścia.. Dokończ zdanie.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 7.. Wiek: Grupa I: Grupa II: Grupa III: Grupa IV: 10 lat : 20 : 10 : 30 : 20 : 11 lat : 30 : 10 : 20 : 0 : 12 lat : 40 : 30 : 30 : 20 : Obraz współczesnego świata wyłaniający się z utworu jest A. budujący ze względu na 1. wizję przyszłości ukazaną w wierszu..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

W przytoczonym fragmencie Małego Księcia wyraz oswojenie oznacza A) upodobnienie się do kogoś lub czegoś.. D. łatwowierność.. Tekst do zadań pwz: 66%Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (0-1)Zadania miały formę zamkniętą - gimnazjaliści wybierali jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych.. C.przyuczenie do służenia komuś lub czemuś.. A. regulacja pracy wszystkich narządów organizmu.. C. z kulki odpłynie pewna część elektronów.Dokończ zdanie.. Zaznacz prawidłową odpowiedź.. Dokończ zdanie.. regulacja poziomu glukozy we krwi.. Zadanie 8.. B) podporządkowanie sobie kogoś lub czegoś.. C. regulacja poziomu glukozy we krwi.. Wysokość trapezu wyznaczymy ze wzoru: A.h xy xy =⋅ 1 + 2 B. x xy h y = () + 2 C.h xy x y = + 2 D.y x xh = 2( − ) PRZENIEŚ RoZwIąZaNIa Na kaRTĘ odPowIEdZI!. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Ze względu na nieopłacalność .Uzupełnij poniższe zdania.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. niedźwiedź.. B. przygnębiający 3. przeznaczenie powstającego budynku.Q.. Zadanie 3.. 2017-10-16 20:03:56; Cenę telewizora równą 1200 zł obniżono o 300 zł.. C.większa 5 razy.. Którym spójnikiem można zastąpić podkreślony wyraz w zdaniu Jesteście piękne, leczDokończ zdanie.. Otocz kółkiem odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Masa soli morskiej otrzymana w wyniku odparowania wody z Morza Martwego w porównaniu z masą soli morskiej uzyskaną z odparowania wody z Morza Bałtyckiego jest (w zaokrągleniu do liczb całkowitych) A.taka sama.. (0-1)Dokończ zdanie.. B. uległość i skromność.. (0-2) Dokończ zdanie.. C. uchwały sejmu wyłonionego w wyborach z 1989 r. D. rozporządzenia niekomunistycznego premiera .. utrzymanie stałych warunków środowiska wewnętrznego organizmu.. D. przedstawienie wiedzy historycznej w sposób łatwy w odbiorze.. Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.. D. większa 30 razy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt