Przykłady gospodarczego wykorzystania rzek

Pobierz

Dodaj.cześć przykłady wykorzystania rzek, hm. no spróbujmy: - wykorzystanie różnicy spadku rzeki do pozyskiwania energii (jedno ze źródeł tzw. energii odnawialnej, tzw. energia spadku wód, elektrownie wodne) - funkcja nawadniająca użytki rolne (np. poprzez system kanałów, np. w Egipcie) - "wykorzystanie" akumulacyjnej działalności rzeki (zwłaszcza w jej dolnym odcinku) do użyżniania gleby - też przykład ze (starożytnego) Egiptu - rekreacyjno-turystyczne wykorzystanie rzeki .. Wymień 4 przykłady gospodarczego wykorzystania rzek - 1.. Ośrodek hodowli ryb.. Za każdą odpowiedź z góry dziękuję ;) .Apr 8, 2021Gospodarcze: - Źródło wody pitnej - Zapewnia wodę pobliskim miastom - Transport rzeczny - Hodowle ryb - Nawadnianie pół - Napęd do młynu Rekreacyjne - Miejsce wypoczynkowe - Spływy kajakowe - Ośrodek turystycznyApril 2019 0 10 Report.. omówić gospodarcze wykorzystanie rzeki; ocenić skutki działalności człowieka w dolinie rzeki.. Wykorzystanie energii wodnej do napędy maszyn i wytwarzania prądu elektrycznego.. Prace nad przygotowaniem projektu regulacji rzeki prowadzi się w następującej kolejności:Podaj 5 przykładów wykorzystania rzek przez człowieka.RZEKI W śYCIU I GOSPODARCE CZŁOWIEKA FORMY WYKORZYSTANIA RZEK: - rolnicze u żytkowanie -żyzne gleby w dolinach i uj ściach rzek (mady), nawadnianie pól - zakładanie osad - walory obronne rzeki, zasoby wody - zasoby żywieniowe (ryby, ptaki) - zasoby wody pitnej i technologicznej - zu życie wody do celów komunalnych i produkcyjnychRybactwo - gałąź gospodarki obejmująca chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb i raków ze stawów oraz zagospodarowanie i eksploatację rybnych zasobów rzek i jezior..

Podaj 4 przykłady gospodarczego wykorzystania rzek europy.

Wymyśl kilka haseł związanych z ochroną hydrosfery lub podaj znane przykłady na ten temat.. dużo punktów.. Question from @Lol0312 - Szkoła podstawowa - Przyroda.. - środowisko życia wielu gatunków ryb słodkowodnych oraz roślin.A Kiryluk · 2015 — Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych.. Do celów rekreacyjnych, do połowów ryb, do produkcij białego węgla, zapobiegania powodziom zbiorniki retencyjne, do uprawiania sportów wodnych, do chodowli ryb, do żeglugi,do transportu wodnego który jest tańszy i nie zanieczyszcza środowiska, w celach tórystycznych, do uzyskiwania wody w .Przykładem rzeki autochtonicznej jest Amazonka, która w całości płynie w strefie równikowej.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.12.2017 (12:33) - przydatność: 69% - głosów: 443. rybołóstwo-wyłowienie i sprzedaż ryb wydobycie surowców mineralnych turystyka port-dostępna droga morska do innych państw..

Wymień trzy sposoby gospodarczego wykorzystywania rzek.

Brazylia, która dynamicznie się rozwija doświadcza obecnie poważnego konfliktu na linii gospodarka a ekologia w związku z dżungla Amazonii.. W puszczy znajdują się liczne surowce np. miedź czy żelazo, ponadto ropa naftowa a nawet złoto i diamenty.. Mechanizm pozyskania energii polega na przechwytywaniu nadmiaru wody wdzierającej się w ujściowy odcinek rzeki w okresie przypływu, a następnie uwalnianiu jej w czasie odpływu w taki sposób by woda ta przepłynęła przez turbiny elektrowni.podaj i krótko opisz trzy przykłady gospodarczego wykorzystania morza bałtyckiego.. Odpowiedz.. +0 pkt.. Człowiek nauczył się gospodarczo wykorzystywać rzeki.Dodano: 06-07-2016 15:39.. Przekształć podane zdania na czas przeszły.. February 2019 0 5 Report.Gospodarcze wykorzystanie energii pływów morskich.. Answer.Zadanie: opisz krótko gospodarcze wykorzystanie rzek i jezior Rozwiązanie:jeziora i rzeki człowiek wykorzystuje następująco budowa elektrowni wodnych formy rekreacyjne dzięki tamą powstają sztuczne jeziora wodę wykorzystuje się do np przy zakładach przemysłowych dzięki wodzie można nią nawadniać pola uprawne irygacjaGospodarcze znaczenie rzek: Źródło wody pitnej, zaopatrzenie w wodę wsi i miast..

Autorzy.Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania jezior.

Wykorzystanie do celów żeglugi i rekreacji.. Rybołówstwo - gałąź gospodarki obejmująca wydobywanie w celach spożywczych i przetwórczych ryb oraz roślin wodnych z mórz i oceanów.E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.Przykłady znaczenia rzek i jezior w przyrodzie: - źródło wody dla roślin oraz zwierząt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt