Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi i'm sorry

Pobierz

The result came as a great surprise to all horse racing specialists.udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe.. Proszę zapisać do zeszytu temat i cel lekcji.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Question from @Krystekgol84 - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00 Uzupełnij zdania 1 -4 podanymi wyrazami w odpowiedniej formie .. Wybierz poprawną odpowiedź.. KOD UCZNIA PESEL ODZINA ROZPOCZĘCIA Egzamin ósmoklasisty Język angielski DATA: 27 maja 2021 r. G : 9:00 CZAS PRACY: 90 minut Instrukcja dla ucznia4 a pencil six pencils an orange two oranges4 Przeczytaj komentarze i˝wybierz poprawne odpowiedzi.. Do exercise on learningapps.WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 GIMNAZJUM STOPIEŃ SZKOLNY Strona 3 z 7 Zadanie 2.. Zakreśl literę A, B albo C.. 1.Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. 4 Przeczytaj tekst zatytułowany: "Humans of the sea".. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.1 Wybierz poprawne odpowiedzi.. Proszę wykonać zadanie 7 ze strony 67 w podręczniku.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi w ćw.

A. at B. classes C. have D. in E. lessons F. take PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!Polecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.. W tym celu odszukaj psy na obrazku ze strony 66, a potem uzupełnij zdania tak jak w przykładzie numer 1.. Przeczytaj dialog na stronie 100 w książce I odpowiedz na pytania z zadania 1.. Czasowniki złożone: blow up- wybuchnąć.. 11.05.2020Po wykonaniu ćwiczeń sprawdź na str. 94 czy twoje odpowiedzi są poprawne.. sylwiam25 sylwiam25 19.02.2018Articles 6 Przeczytaj zdania i wybierz prawidłowe odpowiedzi.. A: Wysłuchaj tekstu i wybierz poprawną odpowiedź (a, b lub c) w zdaniach poniżej.. Wybierz poprawną odpowiedź.. My friends from Spain recommended me to go there.Przeczytaj mini dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi.. Z podanych możliwości wybierz jedno, prawidłowe uzupełnienie zdania i zaznacz odpowiednio krzyżykiem odpowiedź A, B, C lub D.Przeczytaj tekst.. Stefana Żeromskiego.. Uzupełnij zdania czasownikami złożonymi w ćw.4 str.109.. Zapisz w zeszycie.. _____ / 4Przeczytaj tekst.. Nie przepisuj całych zdań!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Jeżeli nie - zgłoś to nauczycielowi..

She does not put5 Wybierz poprawne odpowiedzi.

(0 3) Przeczytaj tekst.. 2Przeczytaj teksty.. B. learn how to take amazing photographs.W zadaniach (1-3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.. Popatrz na obrazki obok testu, przeczytaj pytania, wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.Publiczna Szkoła Podstawowa im.. go back-wrócić.. 2 uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w odpowiedniej formie.. Cel lekcji: - potrafię rozmawiać o miejscach w mieście.. a take b walk c go artist teacher cookPrzeczytaj tekst i uzupełnij zdania 1-7.. Następnie rozwiąż quiz, udzielając odpowiedzi o˝sobie, i˝uzupełnij komentarz 4.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk ( ).. Link pojawi się w tej zakładce i na waszej grupie na skype w czwartek rano.Przeczytaj teksty.. W czwartek czeka was test z rozdziału 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A, B albo C. WORKING AS A VOLUNTEER I'm Lisa.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawne odpowiedzi, zgodne z treścią nagrania.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. i Przedszkole w Kurozwękach.. come across- natknąć się na.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

2 Wybierz poprawne odpowiedzi.

· 3 grammar 5 uzupełnij zdania, używając wyrazów .. Sprawdź, czy kod na naklejce to O-100.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. WHAT A TEAM!. Jeżeli tak - przyklej naklejkę.. 2012-04-19 15:19:25Przeczytaj tekst.. find out- dowiedzieć się.. 2 Her sister lives in a/the/0 hot city.Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi.. ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie.. Uwaga!. tel.fax (015) 866 73 90. .. Newsletter Strona główna Aktualności Szkoła Przedszkole Uczniowie Rodzice Galeria .Przeczytaj teksty.. Popatrz na krótkie rozmowy w zadaniu 3, uzupełnij je zdaniami a-e.. Przeczytaj poniższy dialog..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt